top of page

Apie mus //

Pagrindinis radiologijos tikslas – šiuolaikinių, moksliškai pagrįstų spindulinės diagnostikos metodikų taikymas ligų diagnostikai ir gydymui.

 

Uždaviniai:

  • Optimaliausių šiuolaikinių radiologinės diagnostikos metodikų paieška  nustatant atskirus patologinius pakitimus.

  • Moksliškai pagristų naujų diagnostinių metodikų paieška ir pritaikymas  klinikinėje praktikoje.

  • Radiologijos mokslo naujovių ir galimybių aptarimas ir pateikimas studijų procese.

  • Nuolatinis radiologinės pagalbos teikimo gerinimas, gydytojų radiologų bei radiologijos technologų kvalifikacijos tobulinimas.  

radiologai
radiologai
radiologai

ISTORIJA

 

        Kryptingas rentgenologijos – radiologijos mokslo vystymasis susijęs su tuometiniame Kauno medicinos institute įkurta Rentgenologijos ir radiologijos katedra. Šis padalinys įkurtas 1956 m. Katedros vedėjai buvo: P.Jašinskas (1956-1972 m.), E.Keleras (1972-1977 m.), L.Gradauskas (1977-1983 m.). Vėliau katedros pavadinimas ir struktūra buvo keičiama ne kartą. 1983 m. dvi nedidelės katedros sujungtos į vieną padalinį suformuojant Anesteziologijos, reanimatologijos ir radiologijos katedrą, kurios vedėja buvo A.Lukoševičiūtė (1983-1989 m.), o Radiologijos sektoriaus vadovas – L.Gradauskas.
     1989 m. Rentgenologijos - radiologijos katedra pradėjo kuruoti onkologijos kursą, o katedra pavadinta Radiologijos ir onkologijos katedra. Jos vadovu tapo Z.Satkevičius, o Onkologijos sektoriaus – S.Jarašius. Ši katedra veikė iki 1991 m. Per visą katedros egzistavimo laikotarpį joje dirbo (asistentais, docentais): J.Šukytė-Čaikauskienė, A.Sutkus, H.Gintautas, R.D.Bandzaitienė, V.T.Ragaišienė, J.Kiudelis, E.Juozaitytė, A.Basevičius, D.Virvičiūtė-Skorupskienė ir kiti. Buvo įkurti specializuoti diagnostiniai kabinetai: 1963 m. – konsultacinės poliklinikos, 1979 m. – neurochirurgijos korpuso, 1989 m. endokrinologijos korpuso. Įdiegti ir pritaikyti specialieji kontrastiniai, funkciniai, ultragarsiniai, intervenciniai metodai, pradėti plėtoti kompiuterinės tomografijos ir radionuklidinė diagnostika. Nuo 1991 m. susikūrė KMU Radiologijos klinika. Jos vadovai – dr. V. Stankevičius (1991-1992), prof. L. Gradauskas (1992-1997), prof. Z. V. Satkevičius (1997-2002) ir prof. A. Basevičius (nuo 2002 m. iki dabar). Dabartinėje LSMU Radiologijos klinikoje susiformavo 5 skyriai – Rentgeno (vadovė – dr. E.Jonaitienė), Tomografijų (vadovas – prof. S.Lukoševičius), Intervencinės radiologijos (vadovas – doc. R.S.Kaupas), Branduolinės medicinos (vadovas – dr. G.Kuprionis) ir Radiologinės diagnostikos skyrius esantis Kauno klinikų filiale – Onkologijos ligoninėje (vadovė – dr. I.Gineikienė). 2012 metais atidarytas naujas, pritaikytas klinikiniam diagnostiniam bei pedagoginiam darbui Radiologinės diagnostikos centras, kuriame atliekami patys sudėtingiausi DKT (daugiapjūvės kompiuterinės tomografijos), MRT (magnetinio rezonanso tomografijos) ir PET (pozitronų emisijos tomografijos) ir kiti branduolinės medicinos tyrimai. Klinikoje veikia 7 specializuoti sektoriai – neuroradiologijos, pilvo ir dubens organų radiologijos, krūtinės ląstos radiologijos, skeleto ir minkštųjų audinių radiologijos, veido – kaklo srities radiologijos, širdies ir kraujagyslių radiologijos bei specialiosios radiologijos.Šiuo metu Radiologijos klinikoje dirba virš 200 žmonių, iš kurių - virš 80 gydytojų radiologų ir echoskopuotojų, virš 40 rezidentu, virš 80 radiogijos technologų ir kitų slaugos personalo darbuotojų. Radiologijos klinika – didžiausias Radiologinės diagnostikos padalinys Lietuvoje, kurioje sukoncentruota šiuolaikinė radiologinė diagnostinė aparatūra – skaitmeniniai rentgeno ir mamografijos aparatai bei kabinetai, 10 UG diagnostinių įrenginių, 4 kompiuterinės tomografijos, 3 magnetinio rezonanso tomografijos aparatai, 3 gama kameros, angiografijos ir kaulų densitometrijos (DXA) aparatai, vienintelis Lietuvoje – PET (pozitronų emisijos tomografijos) aparatas. Radiologiniai tyrimai atliekami bet kuriuo paros metu, nes nuolat funkcionuoja 2 gydytojų radiologų ir 2 gydytojų radiologų – rezidentų budimi postai. Esant reikalui, bet kuriuo paros metu gali būti atliekamos ne tik diagnostinės, bet  ir gydomosios intervencinės radiologijos procedūros.Nuolat auga atliekamų radiologinių tyrimų ir procedūrų skaičiai. 2012 metais atlikta virš 300 tūkst. bendrųjų rentgenologinių tyrimų, virš 30 tūkst. mamografinių tyrimų, virš 2,5 tūkst. kaulų densitometrijos (DXA) tyrimų, virš 55 tūkst. UG tyrimų, virš 29 tūkst. KT tyrimų, virš 3,6 tūkst. MRT tyrimų, virš 7 tūkst. branduolinės medicinos tyrimų (iš jų – apie 300 PET tyrimų), virš 3 tūkst. intervencinės radiologijos diagnostinių ir gydomųjų procedūrų. Radiologijos klinikoje, vienintelėje Lietuvoje atliekami specializuoti širdies ir kraujagyslių KT (320 pjūviu aparatu) tyrimai, nėščiųjų, kurioms įtariami vaisiaus sklaidos defektai, MRT tyrimai, labai specializuoti funkciniai MRT ir KT (perfuzijos) bei visa eilė kitų tyrimų. 

MOKSLAS IR STUDIJOS

 

         2003 m. Radiologijos klinikos Branduolinės medicinos skyriaus darbuotojų iniciatyva Kaune pirmą kartą Lietuvoje surengti tarptautiniai TATENA kursai. 2006 metais, Radiologijos klinikos darbuotojų iniciatyva Kaune įvyko 1-as Baltijos šalių radiologų kongresas
Klinikoje dažnai vieši kolegos iš užsienio – JAV, Prancūzijos, Danijos, Švedijos, kurie dalyvauja baigiamuosiuose rezidentūros egzaminuose, ginant disertacijas, teikiant konsultacinę ir diagnostinę pagalbą. Klinikos gydytojai dažnai tobulinasi Lietuvoje ir užsienyje vykstančiuose seminaruose, konferencijose bei įvairios trukmės stažuotėse. Pastaraisiais metais Radiologijos klinikos gydytojai ir rezidentai tobulino savo radiologijos žinias, įsisavino naujas diagnostinių tyrimų metodikas ilgalaikėse (2-6 mėn. trukmės) stažuotėse įvairiuose pripažintuose užsienio šalių moksliniuose centruose: Ženevoje (Šveicarija), Londone (D.Britanija), Turku (Suomija), Bolonija (Italija), Grenoblis (Prancūzija), Barselona (Ispanija) ir kitur.
Klinikoje radiologiją studijuoja studentai, gydytojai rezidentai, besitobulinantys gydytojai radiologai, doktorantai, radiologijos technologai. Radiologijos klinika yra patvirtinusi ar atnaujinusi 27 gydytojų tobulinimo programas, kuriose gali tobulintis ir studijuoti ne tik gydytojai radiologai bet ir kitų specialybių gydytojai. Radiologijos klinika atnaujino ir patvirtino naują radiologijos rezidentūros program (ruošiama ją akredituoti ir Europos Sąjungoje). LSMU doktorantai nuolat aktyviai renkasi Radiologijos klinikoje vykdomas 3 pasirenkamasias doktorantūros studijų programas. Radiologijos klinikoje studijas vykdo įvairių kursų bei modulių (“Kvėpavimo”, “Onkologijos ir hematologijos”, “Judėjimo sistemos”, “Neuro mokslų” irk t) medicinos fakulteto studentai, bendrosios bei specialiosios radiologijos kursą išklauso bei įsisavina Odontologijos fakulteto, odontologijos ir burnos higienos specialybių studentai
2002-2012 m. klinikoje apginta 15 mokslo daktarų disertacijos neuroradiologijos,pilvo radiologijos, branduolinės medicinos, torakalinės radiologijos ir kitomis temomis.Radiologijos klinikops darbuotojų paruoštas ir išleistas pirmasis Lietuvoje “Radiologijos pagrindų” vadovėlis (2005 m), įteiktas spaudai atnaujintas ir papildytas “Radiologijos pagrindų” leidimas (numatoma išleisti 2013 m), pradėtos ruošti ir atskirų anatominių sričių patologinių pakitimų radiologinių tyrimų mokomosios – metodinės priemonės.
Pedagoginį darbą klinikoje dirba 5 profesoriai (A.Basevičius, S.Lukoševičius, E.Monastyreckienė, I.Kulakienė, R.Gleiznienė), 17 medicinos daktarų (iš jų 4 docentai) ir 19 asistentų. Kiekvienais metais Radiologijos klinikos darbuotojai išspausdina virš 40 mokslinių straipsnių (iš kurių apie 3-5 straipsniai leidiniuose su ISI koeficientų) Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose bei pristato virš 120 mokslinių pranešimų įvairiuose Lietuvos ir užsienio moksliniuose renginiuose. Radiologijos klinikos gydytojai nuolat dalyvauja multidisciplininiuose pacientų aptarimuose su įvairiomis profilinėmis LSMU klinikomis, kaip antai – Onkologijos ir hematologijos, Chirurgijos, Gastroenterologijos, Patologinės anatomijos ir kitomis..
Ruošiami ir nauji moksliniai darbai. Įgyvendinama Radiologijos klinikos mokslo kryptis: “Radiologinių tyrimo metodų optimizavimas ankstyvų onkologinių ligų atvejais bei vertinant proceso išplitimą”. Radiologijos klinika, kaip partneris dalyvauja įvairiuose “kietuose” ir “minkštuose” moksliniuose projektuose su įvairiomis LSMU klinikomis (Kardiologijos, Pulmonologijos ir imunologijos, Neurologijos, Neurochirurgijios, Onkologijos – Hematologijos, Gastroenterologijos irk t), kitais parneriais (UAB “Inta”, :”Ortho Baltic”, LSMU Veterinarijos akademija, LSU, KTU, VGTU).
       Klinikoje šiuo metų studijas vykdo 10 Radiologijos klinikos doktorantų, besigilinančių į kepenų, kasos, žarnyno, veido srities, galvos smegenų, kraujagyslių ir kitų pakitimų tyrimų įvairiais šiuolaikiniais radiologiniais metodais galimybes. Radiologijos klinikoje veikia studentų mokslinės draugijos (SMD) Radiologijos būrelis, kuriame mokslinius darbus ruošia ir tobulinasi daugiau kaip 60 LSMU studentų.Radiologijos klinikos gydytojai radiologai dirba nuolatinėse SAM komisijose, atlieka ekspertizes, vykdo kita organizacinę – metodinę veiklą.

TARPTAUTINIAI PARTNERIAI

 

      MATRA projekto, kuriame, kaip ir daugelyje kitų, dalyvauja Radiologijos klinika, partneriai užsienyje: Nyderlandų Metrologijos ir Technologijos institutas bei partneriai, Švedijos (Geteborgo, Upsalos ir Stokholmo), Danijos (Viborgo), Latvijos (Rygos), Estijos (Talino, Tartu), Prancūzijos (Paryžiaus ir Grenoblio), Šveicarijos (Ženevos) ir kitų užsienio šalių radiologijos skyrių mokslininkai. Radiologijos klinikos patyrę gydytojai radiologai nuolat vykdo apmokymus gydytojams iš Kazachstano bei vyksta į tikslines mokslines- klinikines išvykas padedant kelti Kazachstano gydytojų radiologų mokslinį klinikinį lygį. Tokie vizitai atliekami Astanos (Kazachstanas) National Medical Holding bazėje.  
       Klinikos gydytojai yra įvairįų Europos ir pasaulio radiologinių draugijų - ESR (bendrosios radiologijos), ESNR (neuroradiologijos), ESGAR (gastroabdominalinės radiologijos), ESUR (urogenitalinės radiologijos), AURE (universitetinių radiologų), ESMRMB (magnetinio rezonanso), EANM (branduolinės medicinos), ESTI (krūtinės ląstos radiologijos), RSNA (Šiaurės Amerikos radiologų) ir kt. nariai. Radiologijos klinika yra Kauno krašto radiologų draugijos (šiuo metu vienijančios 121 narį) bazė. Net 8 Radiologijos klinikos mokslininkai radiologai yra LRA (Lietuvos radiologų asociacijos) Tarybos nariai.

REKVIZITAI

 

 

KKRD nariai, planuojantys pervesti Kauno krašto radiologų draugijai 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, tą turėtų atlikti į KKRD sąskaitą Swedbank LT04 7300 0100 0224 0878, įmonės kodas 190789226.

KKRD VALDYBA:

Pirmininkas: prof. Saulius Lukoševičius

Pirmininko pavaduotojas: prof. Algidas Basevičius

Sekretorius-iždinininkas: gyd. Tomas Budrys

Valdybos narys: gyd. Silvija Ryškienė

Valdybos narys: dr. Irina Gineikienė

 

Auditorius: gyd. Karolis Afanasenka

bottom of page