Kaip įstoti į KKRD ar LRA?

 

1. Pateikiamas laisvos formos prašymas priimti pretendentą į tikruosius ar jaunuosius KKRD narius. Prašymas turi būti pateiktas radiologijos klinikos sekretoriate.


2. Prašymas aptariamas KKRD Valdyboje ir jai pritarus, teikiamas KKRD narių artimiausiam susirinkimui (draugijos posėdžiui) balsavimui.


3. Balsavus daugiau kaip 2/3 dalyvavusių posėdyje KKRD narių, narystė KKRD (atitinkamai kartu ir LRA) patvirtinama.


4. Oficialiai narystė KKRD ar LRA patvirtinama tuomet, kai į draugiją priimtas naujasis narys sumoka mokesčius:

   a) tikrasis narys moka 20 eurų stojamąjį ir 20 eurų kasmetinį mokestį. Sumokėti reikia per 1 mėn. nuo posėdžio, kada nuspręsta narį priimti dienos;
   b) jaunasis narys moka tik 50 proc. kasmetinio nario mokesčio, t.y. 10 eurų. Stojimo mokesčio mokėti nereikia. Jaunaisiais nariais gali būti studentai (stojant į KKRD turi gauti Radiologijos mokslinio būrelio vadovės dr. I.Gineikienės arba Radiologijos klinikos vadovo prof. A.Basevičiaus tarpininkavimą,) ir rezidentai (stojant turi gauti rezidentūros koordinatorės dr. E.Jonaitienės arba Radiologijos klinikos vadovo prof. A.Basevičiaus tarpininkavimą).

 

   Dėl nario mokesčio mokėjimo būtina susisiekti su KKRD iždininku Domu Golubicku (domas.golubickas@gmail.com) apie galimybę mokėti mokestį internetu.

 

   Nariai, kurie nesumoka stojamojo mokesčio ar 2 metus be pateisinamos priežasties nėra mokėję nario mokesčio, metų pabaigoje iš KKRD yra šalinami. Iki 2015 spalio 15 d KKRD nariais išrinkti Radiologijos klinikos rezidentai traktuojami tikraisiais nariais ir moka tikriesiems narias būtinus mokesčius (20 eurų stojamąjį ir 20 eurų kasmetinį), nes jų stojimo metu naujieji LRA įstatai dar negaliojo.

 
Mokant mokesčius internetu - rekvizitai yra: KKRD (įmonės kodas 9078922) sąskaita banke Swedbank LT04 7300 0100 0224 0878


Prof. Algidas Basevičius
LSMU Radiologijos klinikos vadovas
tel. 37-327191
fax. 37-326154