top of page

Kaip įstoti į KKRD ar LRA?

 

1. Pateikiamas laisvos formos prašymas priimti pretendentą į tikruosius ar jaunuosius KKRD narius. Prašymas turi būti pateiktas radiologijos klinikos sekretoriate centriniame Kauno Klinikų pastate.


2. Prašymas aptariamas KKRD Valdyboje ir jai pritarus, teikiamas KKRD narių artimiausiam susirinkimui (draugijos posėdžiui) balsavimui.


3. Balsavus daugiau kaip 2/3 dalyvavusių posėdyje KKRD narių, narystė KKRD (atitinkamai kartu ir LRA) patvirtinama.


4. Oficialiai narystė KKRD ar LRA patvirtinama tuomet, kai į draugiją priimtas naujasis narys sumoka mokesčius:

   a) tikrasis narys moka 15 eurų stojamąjį ir 30 eurų kasmetinį mokestį. Sumokėti reikia per 1 mėn. nuo posėdžio, kada nuspręsta narį priimti dienos;
   b) jaunasis narys moka 50 proc. kasmetinio nario mokesčio, t.y. 15 eurų. Stojimo mokesčio mokėti nereikia. Jaunaisiais nariais gali būti studentai (stojant į KKRD turi gauti Radiologijos mokslinio būrelio vadovės dr. I.Gineikienės arba Radiologijos klinikos vadovo prof. S. Lukoševičiaus tarpininkavimą) ir rezidentai (stojant turi gauti rezidentūros koordinatorės J.Zaveckienės arba Radiologijos klinikos vadovo prof. S. Lukoševičiaus tarpininkavimą).

 

Esant klausimams apie nario mokestį - galima susisiekti su KKRD iždininku Tomu Budriu  (tomas.budrys@kaunoklinikos.lt).

 

Nariai, kurie nesumoka stojamojo mokesčio ar 2 metus be pateisinamos priežasties nėra mokėję nario mokesčio, metų pabaigoje iš KKRD yra šalinami. Iki 2015 spalio 15 d KKRD nariais išrinkti Radiologijos klinikos rezidentai traktuojami tikraisiais nariais ir moka tikriesiems narias būtinus mokesčius (15 eurų stojamąjį ir 30 eurų kasmetinį), nes jų stojimo metu naujieji LRA įstatai dar negaliojo.

 
Mokant mokesčius internetu - rekvizitai yra: LIETUVOS RADIOLOGŲ ASOCIACIJA (įmonės kodas 9078922) sąskaita banke Swedbank LT04 7300 0100 0224 0878


Prof. Saulius Lukoševičius
LSMU Radiologijos klinikos vadovas
tel. 37-327191
fax. 37-326154

bottom of page