top of page

LRA rinkimai (seni)

 

2015 spalio 16-17 d. Vilniuje įvyko ataskaitinė rinkiminė LRA konferencija bei mokslinis suvažiavimas "Radiologija 2015".

 

Ataskaitinės rinkiminės konferencijos metu buvo išrinkta nauja LRA Valdyba ir Taryba. Nauju LRA prezidentu ir Valdybos pirmininku išrinktas LSMU Radiologijos klinikos vadovas prof. dr. Algidas Basevičius. Vice-prezidentais patvirtinti doc. dr. Jūratė Dementavičienė (VU), iki šiol ėjusi LRA prezidentės pareigas, bei kita vice - prezidentė prof. Rymantė Gleiznienė (LSMU). Asociacijos iždininke perrinkta gyd. Eglė Stašienė (VU). Sekretoriumi išrinktas gyd. Tomas Budrys (LSMU), auditore - doc.dr. Nemira Jurkienė (LSMU).

 

Išrinkta ir nauja LRA taryba, kurią sudaro 12 sekcijų: Kaulų-raumenų ir minkštųjų audinių sistemos radiologijos sekcijos vadovė prof.dr. E.Monastyreckienė (LSMU), Krūtinės ląstos radiologijos sekcijos vadovė dr. J.Zaveckienė (LSMU), Mamologinės radiologijos sekcijos vadovė dr. E.Jonaitienė (LSMU), Neuroradiologijos sekcijos vadovas - gyd. Ev.Keleras (LSMU), Pediatrinės radiologijos sekcijos vadovas dr. R.Uktveris (LSMU), Veido srities, galvos ir kaklo radiologijos sekcijos vadovė - gyd. S.Ryškienė, Širdies ir kraujagyslių radiologijos sekcijos vadovas - doc.dr. A.Jankauskas (LSMU), Pilvo ir dubens organų radiologijos sekcijos vadovė - doc.dr. K.Žvinienė (LSMU), Intervencinės radiologijos sekcijos vadovas - doc.dr. R.S.Kaupas (LSMU), Branduolinės medicinos sekcijos vadovė - doc.dr. N.Jurkienė (LSMU), Medicininės fizikos ir radiacinės saugos sekcijos vadovas - prof. dr. A.E.Tamošiūnas (VU), Edukacijos ir ryšių su užsieniu sekcijos vadovas - prof. dr. S.Lukoševičius (LSMU). Taip pat patvirtinta Jaunųjų radiologų (rezidentų) atstovė LRA Taryboje - vyr.rezid. J.Mikšaitė (LSMU). Į LRA Ataskaitinį rinkiminį suvažiavimą delegatais buvo išrinkti 98 atstovai, o suvažiavime dalyvavo 82 delegatai. Į mokslinę konferenciją užsiregistravo 510 dalyvių (klausytojų), dalyvavo 405 klausytojai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš kairės į dešinę - LRA sekretorius T.Budrys (LSMU), iždininkė E.Stašienė (VU), vice-prezidentė doc.dr. Jūratė Dementavičienė (VU), LRA prezidentas - prof.dr. A.Basevičius (LSMU), vice-prezidentė prof. dr. R.Gleiznienė (LSMU)  ir auditorė doc. dr. N.Jurkienė (LSMU)
 

bottom of page